rlp

Jsme zákonem posvěcení pěstitelé, máme na to vzdělání a kontroly si u nás podávají dveře

Chcete vědět víc, co znamená dělat chilli v ČR?

 

Nebaví nás to, jistě že ne. Ale na druhou stranu máme radost, že na všechno co děláme máme štempl a vy máte klid, že stát garantuje. 

 

Trochu litery zákona:

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů vydá ÚKZÚZ profesionálnímu provozovateli registrovanému v „Jednotném registru osob“ na základě jeho žádosti, a to pro konkrétní čeledi, rody nebo druhy rostlin, rostlinné produkty a jiné předměty a jejich příslušné komodity, které profesionální provozovatel uvede v žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů, pokud uvedený provozovatel

  • prokáže nezbytný rozsah znalostí k provádění šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů, a znalostí osvědčených postupů, opatření a dalších kroků, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence výskytu a šíření škodlivých organismů pro dotčené komodity,

  • má zavedeny systémy a postupy, které mu umožňují splnit povinnosti týkající se vysledovatelnosti.